Blue Traxx Forum banner

1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
8 Posts
Discussion Starter #1
Bạn có đang gặp phải vấn đề các nội dung fanpage của mình bị rườm rà, trùng lặp và sắp xếp không có khoa học? Đừng lo, các bước lên kế hoạch quản lý nội dung fanpage sau đây sẽ hỗ trợ rất hiệu quả cho bạn.

Xây dựng plan sẽ giúp bạn:
 • Kiểm soát nội dung dễ dàng
 • Tiết kiệm thời gian
 • Sản xuất Content theo đúng định hướng của nhãn hàng/ sản phẩm.
 • Theo dõi quá trình và tối ưu hoạt động
Các bước xây dựng plan tổng quát:

1. Xác định Mục tiêu (Objective)


Tại sao cần xác định mục tiêu? Bất kỳ việc gì, nếu không xác định mục tiêu trước khi làm thì sẽ không thể hoàn thành tốt được. Mục tiêu của Content marketing trong từng giai đoạn là gì? Là thương hiệu (brand), bán hàng (sale) hay cả hai?

2. Xác định đối tượng và định hướng nội dung (Target Audience)

Khi xác định được khách hàng là ai, thói quen, sở thích của họ như thế nào, chúng ta định hướng nội dung chính xác và hiệu quả hơn.

3. Xây dựng nội dung (Concept)

Nội dung chỉ chăm chăm đến sản phẩm và tính năng kèm theo đã không còn hấp dẫn nữa. Nội dung cần sáng tạo, độc đáo, tạo thông tin có giá trị với khách hàng, xuất phát từ cái “TÂM”, đúng nhu cầu khách hàng, từ đó sản phẩm đưa ra sẽ dễ dàng được thị trường đón nhận.

4. Quản lý nội dung (Content Management)

Nội dung cần được quản lý một cách khoa học theo plan để đảm bảo nội dung đưa ra đúng định hướng nhãn hàng/ sàn phẩm.

5. Quảng bá nội dung (Public)

Chúng ta cần xác định các kênh truyền thông, tính chất kênh để phân bổ ngân sách hợp lý mà vẫn hiệu quả cho cả chiến dịch.

6. Đánh giá kết quả (KPI & Cost)

Sau mỗi chiến dịch, bạn cần xem xét các phản hồi, kết quả để từ đó rút ra kinh nghiệm và ngày càng phát triển hơn Content Marketing của doanh nghiệp.

Quy trình sản xuất nội dung đảm bảo yêu cầu:
 • Brainstorm ý tưởng
 • Lên plan
 • Nháp nội dung / kịch bản
 • Thiết kế
 • Kiểm tra lại nội dung
 • Đăng tải
 • Quảng bá
 • Đánh giá phản hồi
Trước khi viết bài cho fanpage, bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi:
 • Bài đăng nên được đăng vào thời gian nào?
 • Nội dung xoay quanh điều gì?
 • Bao nhiêu bài trong một ngày là đủ?
Việc lên kế hoạch sẽ giúp bạn dễ dàng định hình công việc bạn sẽ làm để xây dựng nội dung fanpage hiệu quả. Ngoài ra, lên kế hoạch trước sẽ giúp bạn chuẩn bị trước các tình huống và điều chỉnh các bài đăng cho phù hợp nhu cầu của khách hàng.
 
1 - 1 of 1 Posts
Top